ซีรีย์ D

  • คำอธิบาย
  • ข้อมูลจำเพาะ
ลักษณะ TEU
แบบ D35-480 D45-480
หมายเลขการกำหนดค่า 480 480
น้ำหนักฉุดจัดอันดับ kg 3500 4500
พลังการดึงสูงสุด N 1100 1100
ฐานล้อ mm 1055 1055
ดอกยางด้านหลัง mm 540 540
ประเภทการใช้งาน ยืนอยู่บน ยืนอยู่บน
ล้อ
ประเภทล้อ PU PU
มิติ
ความยาวโดยรวม mm 1369 1369
ทั้งหมด mm 790 790
โดยรวม (พร้อมที่จับ) mm 1402 1402
โดยรวม (ไม่มีที่จับ) mm 966 966
น้ำหนัก
น้ำหนักแบตเตอรี่ kg 252 252
บริการน้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่ kg 810 810