รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้าถ่วงดุล

  • TEU สามารถผลิตรถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้าสามล้อ 1.5-2.0 ตันสำหรับลูกค้าได้ รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่เพื่อให้พลังงาน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการการรักษาสิ่งแวดล้อมสูง เช่นสถานที่ในร่มและคลังสินค้า รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้าสามล้อนี้เป็นรถที่ไม่ก่อสารพิษและประหยัดพลังงาน มีระบบขับเคลื่อนที่มีการออกแบบที่เป็นอิสระ, ...

    โฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า 3 ล้อ (1.5-2.0 ตัน)
  • TEU สามารถผลิตรถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้าสามล้อ 1.5-2.0 ตันสำหรับลูกค้าได้ รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่เพื่อให้พลังงาน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการการรักษาสิ่งแวดล้อมสูง เช่นสถานที่ในร่มและคลังสินค้า รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้าสามล้อนี้เป็นรถที่ไม่ก่อสารพิษและประหยัดพลังงาน มีระบบขับเคลื่อนที่มีการออกแบบที่เป็นอิสระ, ...

    โฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า 4 ล้อ (1.5-4.0 ตัน)