รถโฟล์กลิฟต์ยกไฟฟ้า

  • รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าขนาด 1.5-2.5 ตันเป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ ประกอบด้วยระบบมอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้กันอย่างแพร่หลายในคลังสินค้า, โรงงานต่างๆ, ร้านค้าขนาดใหญ่และซูเปอร์มาร์เก็ต...

    รุ่นเอฟอาร์บี (FRB Series) (1.5-2.5 ตัน)
  • รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าขนาด 1.5-2.5 ตันเป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ ประกอบด้วยระบบมอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าใช้กันอย่างแพร่หลายในคลังสินค้า, โรงงานต่างๆ, ร้านค้าขนาดใหญ่และซูเปอร์มาร์เก็ต...

    รุ่นเอ็ม (M series) (1.5-2.0 ตัน)